Οι χρηματιστηριακοί δείκτες έχουν “μονάδες”, τα futures έχουν “ticks”, το forex έχει “pips”.
To pip είναι η μονάδα μέτρησης των κερδών ή των απωλειών σε μια ισοτιμία.

Στα περισσότερα ζεύγη νομισμάτων, οι τιμές εμφανίζονται με τέσσερα δεκαδικά ψηφία. Το τέταρτο δεκαδικό ψηφίο (στο ένα 100στό του cent) είναι αυτό που τυπικά παρατηρούμε για να μετρήσουμε τα pips.

Κάθε ψηφίο που κινείται στην ισοτιμία αποτελεί το 1 pip της κίνησης. Για παράδειγμα, αν η ισοτιμία GBP/USD ενισχυθεί από το 1,5863 στο 1,5864, έχει ενισχυθεί κατά 1 pip. Ένα pip είναι η μικρότερη αύξηση σε οποιοδήποτε ζεύγος στο Forex.

Για ζευγάρια που αναφέρονται σε 3 δεκαδικά ψηφία μια αύξηση pip βασίζεται στο δεύτερο δεκαδικό.
Για ζευγάρια που αναφέρονται σε 5 δεκαδικά ψηφία μια αύξηση pip βασίζεται στο τέταρτο δεκαδικό

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Τα pips του EUR/JPY αποτιμώνται σε Γιέν Ιαπωνίας. Τα pips του USD/CAD αποτιμώνται σε Δολάρια Καναδά και ούτω καθεξής .

Πηγές: fxcm.gr, thinkmarkets.com, news.gr

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close