Οι traders / επενδυτές προκειμένου να προχωρήσουν σε εμπεριστατωμένες προβλέψεις, πρωτίστως πρέπει να εντοπίσουν μια τάση.

Οι ισοτιμίες των ζευγαριών και οι κινήσεις τους παίζουν τον πιο καθοριστικό ρόλο στις συναλλαγές του FOREX. Άλλωστε, η ανοδική ή καθοδική κίνησή τους θα κρίνει τα κέρδη ή τις ζημίες σε κάθε συναλλαγή που πραγματοποιούν οι επενδυτές.

Οι τάσεις, είτε ανοδικές είτε πτωτικές, αποτελούν το προμήνυμα για κάθε κίνηση μιας ισοτιμίας. Πρόκειται για φαινόμενα που δείχνουν τις επόμενες κινήσεις και μπορούν να εντοπιστούν μέσω της Τεχνικής Ανάλυσης.

Για παράδειγμα, αν κάποιος επενδυτής εντοπίσει καθοδική τάση σε ένα ζεύγος , τότε θα πρέπει να πουλήσει. Αντίστοιχα, αν εντοπίσει ανοδική τάση σε κάποιο άλλο ζεύγος, καλά θα κάνει να το αγοράσει.

Φυσικά, ο εντοπισμός μιας τάσης δεν αρκεί από μόνος του, καθώς ο trader καλείται να αναλύσει κι άλλα στοιχεία, όπως για παράδειγμα τη διάρκεια της τάσης ή την ορμή της. Ή καλείται να προβλέψει το καλύτερο σημείο εισόδου και εξόδου από μια συγκεκριμένη αγορά.

Όλες οι ως άνω παράμετροι αποτελούν μέρος της Τεχνικής Ανάλυσης. Χάρη στα εργαλεία που έχει στη διάθεσή του, ο επενδυτής μπορεί να συγκεντρώσει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που του δίνει η τάση και να προχωρήσει με μεγαλύτερη ασφάλεια στη συναλλαγή του.

Αν θες να μάθεις να χρησιμοποιείς τα εργαλεία τα οποία είναι αποδεδειγμένα τα πιο αποδοτικά από τους καλύτερους επαγγελματίες στο χώρο κλίκαρε ΕΔΩ.

Next Article

Μάθε όσα θα έπρεπε να γνωρίζεις για τον κόσμο των κρυπτονομισμάτων

View Post

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close